ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ :

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΤΕΙ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ : ΜΕΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ : ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΜΕΣΙΤΙΚΟ : ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ : ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

Σύντομα διαθέσιμο
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σύντομα διαθέσιμο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ
Σύντομα διαθέσιμο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Σύντομα διαθέσιμο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ 2000) Σύντομα διαθέσιμο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)

www.tee.gr
ΙΚΑ
www.ika.gr
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
www.kep.gov.gr